Jestem doradcą firmy od wielu lat i ten obszar jest mi bardzo dobrze znany. Współpracowałam z klientami z segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, z różnych branż i o różnej specyfice działalności. Zdobyte doświadczenie pomoże mi w znalezieniu optymalnego rozwiązania dla Państwa firmy.

Jeśli planujecie Państwo inwestycję lub potrzebujecie dodatkowych środków na bieżące wydatki firmy zachęcam do kontaktu ze mną. Ustalimy termin spotkania, na którym omówimy potrzeby firmy.

Kontakt
pexels-photo-106344

Kredyt może mieć bardzo istotne znaczenie w rozwoju firmy. Dzięki środkom pozyskanym z kredytu firma może, np. zwiększyć przychody, majątek trwały, zatrudnić nowych pracowników i w efekcie czerpać korzyści z większych zysków, jednak tylko pod warunkiem wyboru odpowiedniej formy finansowania, dostosowanej do specyfiki działalności i możliwości spłaty kredytu przez firmę.

Moja współpraca z wieloma bankami i znajomość aktualnej oferty na rynku pozwoli mi na zaproponowanie optymalnego rozwiązania, dostosowanego do indywidualnych potrzeb Państwa firmy.

Formy finansowania:

Kredyt w rachunku bieżącym

Kredyt obrotowy, odnawialny przeznaczony na bieżące wydatki firmy ( nazywany często limitem lub debetem w rachunku bieżącym), daje swobodny dostęp do dodatkowej gotówki i zapewnia płynność finansową firmy.

Faktoring

Jest to wykup przez faktora (podmiot świadczący usługę faktoringu) nieprzeterminowanych wierzytelności firmy należnych od kontrahentów z tytułu dostaw i usług oraz na świadczeniu dla firmy dodatkowych usług, np. monitoring płatności.

Kredyt inwestycyjny

Kredyt długoterminowy przeznaczony m.in. na zakup nieruchomości, środków trwałych, budowę lub rozbudowę

Pożyczka hipoteczna

Długoletni kredyt, zabezpieczony hipoteką na nieruchomości ustanowioną na rzecz banku. Kredyt może być przeznaczony na sfinansowanie dowolnego celu gospodarczego lub konsolidację pozostających do spłaty kredytów.

Leasing lub pożyczka leasingowa

Leasingiem sfinansować można zakup środka transportu , maszyny, urządzenia, sprzętu IT. Jest to bardzo korzystna forma finansowania dla firmy z uwagi na sposób rozliczenia podatku.

Kredyt obrotowy

Kredyt przeznaczony na dowolny cel związany z bieżącą działalnością firmy. Kredyt spłacany w ratach.